Quy định thi thăng cấp đẳng Liên đoàn Taekwondo Việt Nam

26/12/2019 07:03 | 2802 Lượt xem

Quy định thi thăng cấp, đẳng quy định những vấn đề liên quan đến việc tổ chức thi thăng cấp, đẳng và cấp chứng chỉ, văn bằng đẳng Taekwondo của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, cấp chứng nhận cấp đai của các hội viên tổ chức Liên đoàn Taekwondo Việt Nam để nâng cao trình độ chuyên môn và chuẩn hóa đẳng cấp bộ môn Taekwondo trên toàn quốc theo tiêu chuẩn của Kukkiwon.   Link tải tập tin Quy định thi thăng cấp, đẳng Liên đoàn Taekwondo Việt Nam Khóa V (nhiệm kỳ 2017 - 2021) http://bit.ly/2rxR38U

Hiển thị 1 - 1 / 1 kết quả